Medicin

Vi utför medicinska utredningar och behandlingar. Utslag, klåda, diarre, diabetes, hormonrubbningar mm.

Vi har en blodprovsmaskin där vi kan köra de vanliga blodproverna, som njur , levervärden,socker, Hb och vita blodkroppar. I microskopet kan vi titta på småkryp som löss och skabb. Vi har en liten ultraljudsmaskin som vi kan konstatera dräktigheter och titta på förändringar i buken med.

Kirurgi

Vi utför bland annat kastreringar av hanhundar, hankatter, honkatter och andra smådjur.